Etik Kurallarımız

Ethics

Etik ve Uyum

Etik Yaklaşımımız

Angelini, faaliyetlerini ve tüm paydaşlarıyla ilişkilerini yürütürken doğruluk, dürüstlük ve şeffaflıkla öne çıkan bir kültür oluşturmanın, teşvik etmenin ve pekiştirmenin gerekliliğine inanmaktadır.
Angelini, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermekte ve tüm organizasyonunun bu konuda taahhütte bulunmasını sağlamak için gerekli adımları atmaktadır. Tüm çalışanların, çalışmalarında her açıdan dürüstlük içinde hareket etmeleri ve aynı şeyi kurum içinde ve dışında etkileşimde bulundukları kişilerden de beklemeleri gerekmektedir.
Angelini'in etik standartları; dürüstlük, yasallık ve uyumluluk, sadakat, güvenilirlik, karşılıklı saygı ve haysiyet ve şeffaflık gibi ahlaki ilkelerden ödün vermeden işimizi yürütürken, ahlaki açıdan doğru ve sorumlu olanı yapmamızı gerektirir.
 

Angelini Industries Etik Kuralları

Angelini Industries, grubuna ve takip ettiği amaca yol gösteren değerler, daha iyi bir gelecek inşa etmenin ve herkes için sürdürülebilir büyüme sağlamanın ancak etik olarak hareket etmekle mümkün olduğunun bilinciyle birlikte Angelini Industries'in Etik Kurallarını şekillendiren ve esas alan temellerdir.
Etik Kurallar, Angelini Industries için çalışanların günlük faaliyetlerine ilham veren etik ilkeler, paydaşlara verilen taahhütler, sorumluluklar ve ortak davranış kurallarını, rollerinin önemini ve karmaşıklıklarını ve grubun hedeflerine ulaşmak için kendilerine verilen işlevler ve sorumlulukları dikkate alarak açıkça ifade eder.