Kullanım Koşulları

Web sitesi, tescilli merkezi Nispetiye Mah. Fecri Ebcioğlu Sk. RSD Ofis Blok No:4/4 34340 Beşiktaş, İstanbul (İstanbul Ticaret Sicilil No: 42200 - Mersis No: 0252554300017)'da bulunan Angelini İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") tarafından yönetilmektedir.

1. Şirketin web sitesine erişim ve kullanım aşağıdaki Kullanım Hüküm ve Koşullarına ve yürürlükteki mevzuata tabidir. u nedenle, bu web sitesine erişim ve bu web sitesini kullanım, işbu Kullanım Hüküm ve Koşullarının koşulsuz kabulü ve Şirket ile ziyaretçi arasındaki diğer herhangi bir farklı sözleşmenin etkisizliği ve geçersizliği anlamına gelir.

2. Web sitesi ayrıca Şirket ve Angelini'nin diğer şirketlerinin araştırma çalışmaları ve ürünleri ile faaliyet gösterdikleri terapötik sektörler hakkında bilgi içermektedir. Bu bilgiler sağlıkla ilgili tavsiye verme amaçlı değildir. Ziyaretçiye, teşhise ihtiyaç duyduklarında ve en uygun tedavileri bulmak için sadece düzenli doktorlarına danışmaları önerilir.

3. Şirket, web sitesindeki doğru ve güncel bilgiler yayınlamaya çalışsa da, web sitesinin içeriği hakkında herhangi bir garanti verilemez ve bu nedenle ziyaretçi tarafından uygun şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu sebeple, Şirket'in web sitesinin ve içeriğinin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Şirket, özellikle, web sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği, eksiksizliği, yeterliliği ve güncelliği konusundaki eksikliklerden veya ziyaretçinin web sitesine erişim, siteyi kullanma veya sitede gezinme veya siteden materyal, veri, metin, resim, video veya ses indirmesi sonucunda bilgisayar donanımını veya diğer mülklerini etkileyebilecek herhangi bir hasar veya virüsten sorumlu olmayacaktır. Şirket, ister Şirket'in ister üçüncü kişilerin eylemleri veya ihmallerinden kaynaklansın, herhangi bir sorumluluk olmaksızın herhangi bir zamanda web sitesinin işleyişini kesintiye uğratma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

4. Web sitesinde yer alan bilgiler teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. Şirket, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin yukarıda belirtilen bilgilerde ve burada açıklanan ürün ve programlarda değişiklik, düzeltme ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

5. Web sitesi ayrıca, ziyaretçinin ilgisini çekeceği düşünülen, üçüncü kişilerin diğer web sitelerine bağlantılar içermektedir. Ziyaretçi, bu web sitelerine bir bağlantı aracılığıyla, Şirketin web sitesinden kendi isteğiyle ve herhangi bir zorlama olmaksızın ayrılır.

6. Şirket, ziyaretçinin bu web sitesinden erişebileceği diğer web sitelerinin içeriği ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Ziyaretçi, harici bir web sitesine eriştiğinde, bu sitenin Şirketten bağımsız olduğunu ve Şirket'in bu web sitesindeki içerik üzerinde herhangi bir kontrolünün olmadığını kabul eder ve taahhüt eder. Harici bir web sitesine bağlantı verilmesi, Şirket'in bu web sitesinin içeriği veya kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul ettiği veya taahhüt ettiği anlamına gelmez.

7. Bu web sitesinden bilgilerin indirilmesine, görüntülenmesine ve yazdırılmasına yalnızca kişisel kullanım için izin verilir. Her halükarda, bu web sitesinin içeriğinin kişisel olmayan veya ticari amaçlarla kullanılmasına Şirketin yazılı izni olmadan izin verilmez.

8. Web sitesinden indirilen materyallerde fikri mülkiyet ile ilgili her türlü işareti saklamak ve çoğaltmak zorunludur. Aksi belirtilmedikçe, web sitesinde yer alan her türlü materyalin, telif hakkı ile korunduğu kabul edilmelidir ve Şirket'in yazılı izni olmaksızın yalnızca bu Kullanım Şartları ve Koşullarına veya web sitesindeki metinlerde belirtilenlere uygun olarak kullanılabilir. Şirket, web sitesinde yer alan materyallerin ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından uygunsuz kullanımı sonucunda üçüncü kişilerin haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir.

9. Bu web sitesinin kısımlarının veya bölümlerinin ayrılması ve/veya Şirket dışındaki üçüncü kişilerin diğer web sitelerine dahil edilmesi yasaktır.

10. Web sitesi ziyaretçisinin, web sitesinde yer alan Şirket ve/veya Angelini Industries'e ve/veya üçüncü kişilere ait materyallerin veya markalar, patentler, teknolojiler veya Şirketin ve/veya Angelini Industries'e ait şirketin ve/veya sitede atıfta bulunulan üçüncü kişilerin diğer her türlü fikri mülkiyet hakları üzerinde ekonomik sömürü hakkı yoktur.

11. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen bilgiler dışında, ziyaretçiler tarafından web sitesine elektronik posta veya diğer yollarla gönderilen veri, soru, yorum, öneri ve benzeri her türlü iletişim veya materyal, aksi belirtilmedikçe, gizli olmayan ve korumasız bilgiler olarak ele alınacaktır. Web sitesine aktarılan veya gönderilen tüm materyaller, örnek olarak çoğaltma, aktarma, yayınlama ve gönderme dahil olmak üzere en geniş kullanım yetkisine sahip olan Şirket'in kullanımına sunulur. Şirket ayrıca, web sitesi tarafından alınan iletişimlerde yer alan herhangi bir fikir, kavram, teknik bilgi veya tekniği, örneğin bu bilgilere dayalı ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanması dahil olmak üzere herhangi bir amaç için kullanmakta serbesttir.

12. Şirket, web sitesinin düşünce alışverişine ayrılmış sayfalarında yer alan materyalleri periyodik olarak kontrol edip izlese de, bunu yapmakla yükümlü değildir ve web sitesinin o bölümünde yer alan içerik ve bilgilerle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. karalıyıcı, müstehcen, iftira niteliğinde veya herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir yasa hükmüne aykırı mesajlar göndermek yasaktır. Şirket, yetkililerle işbirliği yapacak ve web sitesine materyal gönderirken yasa dışı eylemlerde bulunan kişilerin belirlenmesine yönelik hükümlere derhal uyacaktır.

13. Şirket, web sitesinin kullanımına ilişkin bu hüküm ve koşulların ihlal edildiğini tespit ederse konuya ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, ziyaretçi/kullanıcının web sitesine ve hizmetlerine erişiminin engellenmesi ve kaldırılması dahil olmak üzere her türlü düzeltici eylemi gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

14. Ziyaretçi, web sitesinde yer alan tartışma servislerinin, düşünce alışverişlerinin, gönderimlerin, aktarımların ve benzerlerinin uygunsuz kullanımından kaynaklanan her türlü şikayet, zarar, sorumluluk, yasal takibat ve diğer her türlü zarar verici sonuçtan Şirket'i beri kılmayı taahhüt eder. Yukarıda geçenler ile yalnızca örnek olarak, marka, patent, fikri ve sınai mülkiyetin korunması, haksız rekabet ve karalama ile ilgili her türlü eylem dikkate alınır.

15. Şirket, bu Kullanım Şartlarını ve Koşullarını periyodik güncellemelerle revize etme hakkını saklı tutar. Bu revizyonlar web sitesinin ziyaretçileri için bağlayıcı olduğundan, ikincisinin güncellemelerden haberdar olmak için bu sayfaya periyodik olarak başvurmaları tavsiye edilir.

16. İşbu Kullanım Hüküm ve Koşullarına Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır.