Headway

Prj HW
  • Published: 14 Ara 2021

Ruh sağlığı sorunlarının küresel yükü artıyor. Yalnızca Avrupa'da, çeşitli ruhsal bozukluklar her yıl toplam nüfusun yaklaşık %40'ını etkileyerek erken ölümlere yol açıyor ve hem hastaların hem de ailelerinin yaşayışını ve yaşam kalitesini etkiliyor.

2020'de COVID 19 salgınının patlak vermesinden bu yana kaygı ve stres önemli ölçüde artarken aile üyelerinin üzücü kaybı ve hastalığa yakalanma korkusu da toplumda derin üzüntü ve korkuya sebep oldu. İkincisine ek olarak, gerekli karantina önlemleri ve sosyal izolasyon, önemli sosyo-ekonomik etkilere neden olmuş ve işletmeler hayatta kalmak için mücadele ederken ve bireyler de gelir ve istihdam kaybı riskiyle karşı karşıya kalırken ortak bir kaygı yaratmıştır. DSÖ Genel Direktörü tarafından Mayıs 2020'de vurgulandığı üzere, COVID 19 salgınının nüfusun ruh sağlığı üzerindeki etkisi son derece endişe vericidir.

Bu nedenle, genel bakım kalitesine erişimi artırmak için sosyal, fiziksel ve ruhsal sağlık politikalarının uygulanması Avrupa Sağlık Sistemleri için bir öncelik olmalıdır. Bu amaçla, bazı ülkeler bu alanda yeni politikalar ve mevzuatlar uygulamaya başlamıştır ve birçoğu, Avrupa çapında hala çok önemli farklılıklar olmasına rağmen, toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerini yürütme sürecinde ilerleme kaydetmektedir.

Dolayısıyla, ruh sağlığı alanındaki yerel deneyimleri ve en iyi uygulamaları paylaşmak, düzenlemeyi, teşhisi, tedaviyi ve tüm hastaların gerekli sosyal entegrasyonunu optimize etmek için büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Angelini Pharma, Beyin Sağlığı konusundaki taahhüdü ve sinirbilim alanında güçlendirdiği liderliği çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası kurum ve kuruluşların program, faaliyet ve planlarıyla uyumlu ve süreklilik içinde Headway2023 girişimini faaliyete geçirmiştir.

Proje, 2018 yılında, ünlü İtalyan düşünce kuruluşu The European House – Ambrosetti işbirliği içinde başlamıştır ve hem Avrupa'da hem de yerel düzeyde toplum ve sağlıkla ilgili politikalara ilişkin tartışmaları ve tanı, tedavi ve toplumsal iyileşme anlamında yenilikçi yolların benimsenmesini teşvik ederek tüm alanlarda -Avrupa Birliği'nin son dönemde öne çıkardığı "Tüm Politikalarda Sağlık" yaklaşımına uygun olarak- ruh sağlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Buradaki nihai hedef, ruh hastalığının tedavisi ve bakımına ilişkin mevcut paradigmayı geliştirmek ve böylece AB kapsamındaki her ülkenin sosyal ve sağlık sistemlerinin yeterli ve etkili tedavi ve bakım yolları sunmasını ve aynı zamanda hastalar için meşru sosyal kapsayıcılığı artırarak daha iyi bir yaşam kalitesini teşvik etmesini sağlamaktır.

9 Ekim 2019'da Headway 2023'ün ilk 2 yıllık yolculuğu, AB Parlamentosu'nun ev sahipliğinde üst düzey bir Forum ile sona ermiştir. Diğerlerinin yanı sıra, MEP'ler, Avrupalı çok disiplinli uzmanlar ve akademisyenler, sağlık ekonomistleri ve hasta dernekleri temsilcileri, görüşlerini ve nihai önerilerini tartışmak ve paylaşmak için etkinliğe katılmıştır.

Bu zor zamanlarda zihinsel farkındalığı artırma ihtiyacının ardından, Ekim 2020'de Angelini Pharma, The European House Ambrosetti'nin desteklediği ve ruh sağlığı uzmanlarının, hasta derneklerinin ve vatandaşların ruh hastalığına sıklıkla eşlik eden damgalamanın üstesinden gelmek için ruh sağlığı sorunu hakkında bilinçlendiği etkinlikler, tartışmalar ve referansların olduğu bir hafta olan “Headway 2023 Ruh Sağlığı Haftası”nı gerçekleştirmiştir.

2021'de “Headway 2023"ün amacı, yalnızca sağlık sektörlerinde değil aynı zamanda işyerlerinde, okullarda ve genel olarak toplumda da ruhsal durumların yükünü azaltacak bilgi birikimini paylaşmak, teşhis etme, tedavi etme ve çözümler bulma konusunda çalışmaya devam etmek olmuştur. Girişim, Avrupa'daki ruhsal bozuklukların yükünün azaltılmasına katkıda bulunmak ve Avrupa'da Ruh Sağlığı için yeni bir yol haritası tasarlamak amacıyla Hükümetlerin ve DSÖ ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi Uluslararası Örgütlerin yanı sıra Avrupa Kurumlarının programlarının, faaliyetlerinin ve stratejilerinin gidişatını izlemektedir. Bu amaçla, The European House Ambrosetti, Angelini Pharma ile işbirliği içinde, Avrupa ülkelerinin ruh sağlığı alanında ("Headway 2023 Ruhsal Sağlık Endeksi" özellikle Sağlık, Toplum, Okul ve İş alanlarına odaklanan performansı üzerine bir analiz modeli hazırlamış, bu konuda 7 Ekim'de Brüksel'de "Headway 2023 Ruh Sağlığı Endeksi"ni sunmak üzere kurumsal bir etkinlik gerçekleştirmiş ve İtalya ve İspanya'da çeşitli sektörlerdeki ruh sağlığı uzmanlarının katıldığı 2 çok disiplinli platformu yeniden etkinleştirmiştir. 

İcra Kurulu Başkanı Pierluigi Antonelli, "COVID-19 iyileşme çabaları, beyin sağlığını Avrupa Halk sağlığı gündeminin en üstüne yerleştirerek Avrupa'nın ruh sağlığı hizmetlerini ve politikalarını iyileştirmek için çok önemli bir fırsat sunuyor'' şeklinde konuşmuştur. Headway 2023 Ruh Sağlığı Endeksi, Avrupa'daki ruh sağlığı sistemlerinin durumuna ilişkin ilk kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Rapor, çalışma çağındaki insanlar arasındaki ruh hastalığı oranını ve işverenlerin ruh sağlığı ihtiyaçlarına cevap vermek için uygun sistemler kurmalarına yönelik acil ihtiyacı vurgulamaktadır. İşverenler olarak, dış politikaları etkilerken, tutarlılığımızı korumak ve öncelikle kuruluşlarımız içinde sorumlu davranmak büyük önem taşımaktadır."