Kalite Süreçlerimiz

Qualityhero (1)

Kalite Politikası

Angelini Pharma, geçerli yasa ve yönetmelikler ile tam uyum içinde Müşterilerimizin ve Paydaşlarımızın maksimum memnuniyetini sağlamak amacıyla, mükemmel hizmetlerin yanı sıra güvenli ve etkili ürünleri sağlamayı taahhüt eder.

Araştırma ve geliştirme, iş geliştirme, tesislerimizde, kalifiye tedarikçilerimizde ve tıbbi cihaz üreticisinde üretim, pazarlama, dağıtım, lojistik, pazar sonrası yardım ve vijilans ile ilgili pazarlanan ürünlere yönelik tüm faaliyetler, aşağıdaki ilkelerden oluşan Kalite Politikasından esinlenmektedir:

1. MÜŞTERİ ODAKLILIĞI

Angelini Pharma, pazar gereksinimlerine, Angelini Pharma'nın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki bölgesel mevzuata ve iş süreçlerinde yer alan tüm taraflara uygun olarak Müşterilerin beklentilerini anlamayı ve karşılamayı taahhüt eder.

2.PROSES VE RİSK YÖNETİMİNE DAYALI YAKLAŞIM

Angelini Pharma, ana süreçlerini tanımlar ve aşağıdaki parametreler aracılığıyla bunları sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder:

  • Hedeflerin tanımlanması ve sonuçların izlenmesi ve kontrolü;
  • Sorumluluklar ve kaynak tanımı;
  • Risk tanımlama, değerlendirme ve azaltma;
  • Fırsat tanımı.

3. LİDERLİK

Angelini Pharma, gerekli tüm kaynakların mevcut olmasını ve planlanan hedeflerin şirketin bağlamı ve stratejik yönü ile uyumlu olmasını sağlayan etkili bir Kalite Sistemine sahip olmayı taahhüt eder.

Angelini Pharma, Kalite Politikasını tüm çalışanları ve Paydaşları ile paylaşmayı ve Angelini Pharma'nın ürünlerini geliştirdiği, ürettiği ve dağıttığı amaç ve bağlamla uyumlu olarak düzenli olarak gözden geçirmeyi taahhüt eder.

4. ÇALIŞANLAR VE PAYDAŞ KATILIMI

Angelini Pharma, çalışanların ve Paydaşların katılımını birincil stratejik etken olarak görmektedir. Bu hedefe ulaşmak için Angelini Pharma, tüm çalışanlarının becerilerini geliştirmek ve artırmak için eğitim programları yürütmektedir.

Aynı zamanda, Angelini Pharma, tüm çalışanlarına, herkesin işinde kalitenin önemini ve değerini sürekli olarak hatırlatır ve proaktiflik, hesap verebilirlik ve bağlılıktan ilham alırken, iş performansıyla ilgili her türlü iyileştirme alanını belirlemeye odaklanmalarını ister.

Angelini Pharma, ürün ve hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmek için tedarikçiler, müşteriler ve diğer ilgili taraflarla işbirliği yapar.

5. SÜREKLİ İYİLEŞME

Angelini Pharma, aşağıdaki hedefler doğrultusunda Kalite Sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi amaçlar:

  • Hastalar ve kullanıcılar için maksimum güvenlilik;
  • Şirketin faaliyet gösterdiği tüm sektör ve pazarlarda, araştırma ve geliştirme aşamasından başlayarak kalite standartlarına tam uyum;
  • Kendi tesislerinde ve tedarikçileri tarafından üretilen ürünlerdeki kusurların aşamalı olarak azaltılması;
  • Şikayetlerin sürekli azaltılması ve giderek daha verimli bir hale getirilen hizmet yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması;
  • Kritik iş süreçleriyle ilgili kalite iyileştirme planlarının ve risk azaltma programlarının uygulanması;
  • Kalite dışı maliyetlerin sistematik olarak azaltılması.

Bu hedefler ve bunlarla ilgili sonuçlar, uygunluklarını ve şirketin bağlamı ve stratejik çıkarlarıyla uyumunu sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilir.

Kalite Politikası