Etik Kurallarımız

Ethics

Etik ve Uyum

Etik Yaklaşımımız

Angelini Pharma, doğruluk, bütünlük ve şeffaflık ile ayırt edilen bir kültürü teşvik ederek ve pekiştirerek faaliyetlerini yürütmektedir.

Angelini Pharma, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermekte ve tüm organizasyonunun bu konuda taahhütte bulunmasını sağlayacak aksiyonlar almaktadır. Tüm çalışanların, çalışmalarının tüm yönlerinde dürüstlükle hareket etmeleri ve aynı davranışı kuruluş içinde ve dışında etkileşimde bulundukları kişilerden beklemeleri gerekir.

Angelini Pharma tarafından bu temel ilkelere dayanan iki önemli belge benimsenmektedir: Organizasyon, Yönetim ve Kontrol Modeli ve Etik ve Davranış Kuralları.

Angelini grubunun Etik Kuralları

Angelini, grubuna ve takip ettiği amaca yol gösteren değerler, daha iyi bir gelecek inşa etmenin ve herkes için sürdürülebilir büyüme sağlamanın ancak etik olarak hareket etmekle mümkün olduğunun bilinciyle birlikte Angelini Industries'in Etik Kurallarını şekillendiren ve esas alan temellerdir.

Etik Kurallar, Angelini için çalışanların günlük faaliyetlerine ilham veren etik ilkeler, paydaşlara verilen taahhütler, sorumluluklar ve ortak davranış kurallarını, rollerinin önemini ve karmaşıklıklarını ve grubun hedeflerine ulaşmak için kendilerine verilen işlevler ve sorumlulukları dikkate alarak açıkça ifade eder.

Angelini grubu Etik Kuralları

Organizasyon, Yönetim ve Kontrol Modeli

Angelini Pharma bir “Organizasyon, Yönetim ve Kontrol Modeli” benimsemiş ve etkin bir şekilde uygulamıştır.

Model, 231/2001 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesine, sektör dernekleri tarafından bu konuda yayınlanan kılavuzlara ve Grup tarafından iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında hâlihazırda uygulanan özel girişimlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Model, iş süreçlerinin tüm karar alma ve operasyonel aşamalarında, bu fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yönetimin ve Grubun kurumsal imajının güvenilir olması için uyulması gereken prosedürel yönergeleri ortaya koymaktadır.

Angelini Pharma - Organizasyon, Yönetim ve Kontrol Modeli

Bilgi Uçurma

Dürüstlük ve uyum temel değerlerimizdendir. Bu temel değerler olmadan düzgün bir iş yapış olamayacağı inancındayız.

Angelini Pharma, etik olmayan veya yasa dışı herhangi bir durumu bildirmenin yani etik davranmanın herkesin sorumluluğu olduğuna inanır. Herkes (çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlar dahil) herhangi bir uygunsuz, etik dışı veya yasa dışı davranışı bildirmelidir.

Sağladığınız bilgiler bize bilgi uçurma platformu aracılığıyla (şirket adı: Angelini Pharma kullanılarak) tamamen gizli ve isimsiz olarak gönderilecektir. Sesinizin duyulacağına ve herhangi bir muhbirin misillemeye karşı tamamen korunacağına dair garantimiz vardır.

Global Uyum Politikaları

Global Politikalarımız, yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler, sektör kuralları ve etik standartlar doğrultusunda bütünlük, doğruluk ve şeffaflık içinde hareket etmek için temel ilkeleri içermektedir.

Angelini Pharma adına iş yapan herhangi bir üçüncü taraf da bu politika gerekliliklerine uymalıdır.