ONTOZRY® (cenobamate), yetişkinlerde ilaca dirençli fokal başlangıçlı nöbetlerin tedavisi için Avrupa Komisyonu onayı aldı

AP Ontozry 1440X500
  • Published: 30 Mar 2021

ONTOZRY® (cenobamate), yetişkinlerde ilaca dirençli fokal başlangıçlı nöbetlerin tedavisi için Avrupa Komisyonu onayı aldı

Cenobamate, epilepsi hastalarını nöbetsizliklerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir umut veriyor 

 

Roma, 30 Mart 2021 – Yakın zamanda biyofarmasötik şirketi Arvelle Therapeutics'i satın alan İtalyan Angelini Industries'e ait ilaç şirketi Angelini Pharma, en az iki anti-epileptik ilaç tedavi geçmişine rağmen yeterince kontrol altına alınamayan yetişkin hastalarda, ikincil genelleme ile birlikte veya tek başına fokal başlangıçlı nöbetlerin ek tedavisine yönelik ONTOZRY® için Avrupa Komisyonu’nun pazarlama izni verdiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu pazarlama izni, tüm Avrupa Birliği Üye Devletleri ile İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn'da geçerlidir.

Angelini Pharma CEO'su Pierluigi Antonelli şöyle diyor: "ONTOZRY®, mevcut tedavilerle fokal başlangıçlı nöbetlerini henüz kontrol altına alamayan yetişkinler için Avrupa'da yeni bir tedavi seçeneği olacaktır. Tedaviye dirençli epilepsi, hastalar ve aileleri üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmakta ve biz bu acil sağlık sorununu çözmeye yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Angelini Pharma, ONTOZRY®'i Avrupa'daki hastalara sunmayı dört gözle bekliyor ve yenilikçi ürün portföyü ile merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olan hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.”

Angelini Pharma CMO'su Agnese Cattaneo ise şunları söylüyor: “Bu onay, epilepsili yetişkinlerde fokal başlangıçlı nöbetlerin tedavisinde bir dönüm noktasıdır. Hastaların yeni bir tedavi seçeneğine sahip olmaları çok önemlidir çünkü çoğu, yaşamları üzerinde yıkıcı etkilere neden olabilecek nöbetler yaşamaya devam ediyor. Avrupa'da epilepsi hastası yaklaşık altı milyon kişi var[1] ve fokal epilepsili yetişkin hastaların yaklaşık %40'ında, iki anti-nöbet ilacı tedavisi, nöbet kontrolünde yetersiz kalıyor[2]. Cenobamate'nin Avrupa Komisyonu onayı bu hastalara daha iyi bir yaşam için umut veriyor".

Pavia Üniversitesi Klinik Farmakoloji Profesörü ve Uluslararası Epilepsiye Karşı Derneği eski başkanı Emilio Perucca konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Son otuz yılda piyasaya sürülen nöbet önleyici ilaçlar, tedavi seçimini bireysel ihtiyaçlara uyarlama becerimizi geliştirdi, ancak dirençli epilepsili kişilerde, nöbet sonuçları üzerinde çok az etkisi oldu" Cenobamate bu ilaçlardan farklıdır çünkü kullanımı, bu hastalar için benzeri görülmemiş nöbet serbestliği oranları sağlıyor. Bu, yalnızca nöbetten kurtulmanın, normal ve tam anlamıyla üretken hayata dönmeyi sağlayabilecek olması açısından oldukça önemli”.

Avrupa Komisyonu onayı, 1.900'den fazla hasta üzerinde yapılan üç önemli çalışmaya dayanmaktadır. Lancet Nörolojisi[3], (çalışma 017), 100 mg, 200 mg ve 400 mg/gün dozlarında cenobamatın, 1-3 ASMs alan fokal başlangıçlı nöbetleri olan yetişkin hastalar için plaseboya karşı nöbet kontrolünü önemli ölçüde geliştirdiğini gösteren çok merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmadır.

Cenobamat, plaseboya kıyasla 12 haftalık idame fazı boyunca tüm dozlarda önemli ölçüde daha yüksek yanıt oranları (nöbetlerde ≥% 50 azalma elde eden hastaların yüzdesi) göstermiştir. Yanıt oranları %25 plasebo koluyla kıyaslandığında, sırasıyla, %40 (p=0.036), %56 (p<0.001) ve %64 (p<0.001), 100 mg, 200 mg ve 400 mg idi. Ayrıca, sırasıyla 100 mg, 200 mg ve 400 mg cenobamat ile tedavi edilen hastaların %4'ü (anlamlı değil), %11'i (p=0.002) ve %21'i (p<0.001), bakım aşamasında plasebo ile tedavi edilen hastaların sadece %1'ine kıyasla sıfır fokal başlangıçlı nöbetler (%100 nöbetsizlik) bildirmiştir. 3

Epilepsinin küresel hastalık yükü yüksektir.[4],[5] Epilepsi teşhisi, benlik saygısını, aile ortamını, ilişkileri, boş zamanları ve çalışma hayatını olumsuz etkileyen fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlar da dahil olmak üzere bireyde önemli bir maluliyet yaratır. 4,[6]

Ayrıca, nöbetleri yeterince kontrol edilmeyen epilepsi hastaları daha yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sahiptir ve sıklıkla komorbid hastalıklar, sosyal damgalanma ve yaşam kalitesinde bozulma yaşarlar.[7],[8]

SK Biopharmaceuticals ve SK Life Science tarafından keşfedilen Cenobamate, 2019 yılında yetişkinlerde kısmi başlangıçlı (fokal) nöbetlerin tedavisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştır ve ABD'de XCOPRI® CV (cenobamate tabletler) markasıyla ticari olarak temin edilebilmektedir.

 

SK Biopharmaceuticals ve SK Life Science Başkanı ve CEO'su Jeong Woo Cho konuya ilişkin şunları söylüyor: "Avrupa Komisyonu'nun onayı, cenobamate’e erişimi artırma ve oldukça ihtiyaç duyulan yeni bir tedavi seçeneğiyle hastaları destekleme çabalarımızda bir başka önemli kilometre taşıdır. Tam entegre bir global ilaç şirketi olarak, epilepsi ve diğer merkezi sinir sistemi bozuklukları için yeni tedavi seçeneklerini keşfetmeye, geliştirmeye ve dünyanın her yerinden insanlara sunmaya kararlıyız.”

 

Daha fazla bilgi için: 

Daniela Poggio

Executive Director Global Communications, Angelini Pharma

Email: daniela.poggio@angelinipharma.com

Hyongki Park

Head of Communications, SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.

Email: h.p.comm@sk.com
 

 

Angelini Pharma Hakkında 

Angelini Industries’in sahibi olduğu Angelini Pharma, ağrı dahil olmak üzere Akıl Sağlığı, Nadir Hastalıklar ve Tüketici Sağlığı alanlarına odaklanarak hastalara yardımcı olmak üzere çalışan bir ilaç şirketidir. Angelini Pharma, son 50 yılda ruh sağlığı alanında, bünyesinde geliştirdiği moleküller (trazodon gibi) ve akıl sağlığı damgasıyla mücadele eden Akıl sağlığı alanındaki hastalara yönelik çabaları ve bağlılığı sayesinde Uluslararası takdir kazanmıştır. Angelini Pharma, yaklaşık 3.000 çalışanı ile 25 ülkede doğrudan faaliyet göstermekte ve önde gelen uluslararası ilaç gruplarıyla stratejik ittifaklar yoluyla 50'den fazla ülkede ürünlerini ticarileştirmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen http://www.angelinipharma.com adresini ziyaret edin.

 

Cenobamate Hakkında

SK Biopharmaceuticals ve SK Life Science tarafından keşfedilen ve yetişkinlerde kısmi başlangıçlı (fokal başlangıçlı nöbetler olarak da bilinir) nöbetlerin tedavisine yönelik olan Cenobamate, FDA onaylı bir ASM'dir ve ABD'de XCOPRI®[9] markasıyla ticari olarak temin edilebilmektedir. 

Cenobamate, nöbetlerin tedavisine yönelik benzersiz, ikili, tamamlayıcı bir etki mekanizması sağlayan yeni bir küçük moleküldür.[10][11][12] Cenobamate, klinik olarak ilgili konsantrasyonlarda benzodiazepin olmayan bir bağlanma sahasında GABAA reseptörlerinin pozitif bir allosterik modülatörü olarak görev yapan ve tercihen kalıcı sodyum akımını bloke eden tek anti-nöbet ilacıdır. Cenobamate’in benzersiz ikili etki mekanizması, hem nöbetin başlamasını önleme hem de nöbet yayılmasını sınırlama potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.[13][14][15][16][17]

Cenobamate’in uzun vadeli verileri, çift kör plasebo kontrol çalışmalarının açık etiket uzantılarında ve kontrolsüz fokal başlangıçlı nöbetleri olan yetişkinlerde açık etiket güvenlik çalışmasında incelenmektedir.[18] Ek olarak, cenobamate, birincil jeneralize tonik-klonik nöbetleri (NCT03678753) olan hastalarda yardımcı tedavi olarak güvenliğini ve etkinliğini değerlendiren, devam eden randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada değerlendirilmektedir.[19]

Cenobamate, son zamanlarda, epilepside tedaviye dirençli fokal başlangıçlı nöbetlerde potansiyel kullanımı göz önüne alındığında, Birleşik Krallık ve Almanya'daki sağlık düzenleme kurumları tarafından kabul görmüştür. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), cenobamate’i Umut Verici Yenilikçi İlaç (PIM) olarak belirlemiştir. PIM tanımı, bir tıbbi ürünün ilaçlara Erken Erişim Şeması için umut verici bir aday olduğuna dair erken bir göstergedir.

Buna ek olarak, Ağustos 2020 itibariyle, Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü (BfArM), cenobamate’i, yetişkinlerde ilaca dirençli fokal başlangıçlı nöbetlerin tedavisi için, ülke içinde bir yıl boyunca insani amaçlı ilaca erken erişim programı (CPU) için doğrulanmış ilaçlar listesine dahil etmiştir.

 

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ONTOZRY® İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ VE ENDİKASYONLARI

ONTOZRY®, Avrupa Birliği’nde, en az 2 anti-epileptik ilaçla tedavi geçmişine rağmen yeterince kontrol edilmeyen epilepsili yetişkin hastalarda sekonder genelleme olan veya olmayan fokal başlangıçlı nöbetlerin ek tedavisi için onaylanmıştır. Önerilen başlangıç dozu günde 12.5 mg'dır ve günde 200 mg'lık önerilen hedef doza kademeli olarak titre edilir. Klinik cevaba dayanarak, doz günde maksimum 400 mg'a yükseltilebilir.

Cenobamate, aktif maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve ailesel Short-QT sendromlu hastalarda kontrendikedir.

Cenobamate Avrupa Birliği Risk Yönetim Planına göre, eozinofili ve sistemik semptomlarla birlikte uyuşturucu döküntüsü (DRESS), ilacın önemli bir tanımlanmış riski olarak kabul edilmiştir. Önemli potansiyel riskler aşırı duyarlılık, intihar eğilimi (sınıf etkisi), QT kısalması ve üreme / embriyofoetal toksisitedir.

Klinik çalışmalarda, en sık bildirilen advers reaksiyonlar uyku hali, baş dönmesi, yorgunluk ve baş ağrısıydı. ONTOZRY® onaylı Ürün Bilgileri, tıbbi ürünle tedavi edilen hastalarda güvenlik risklerini azaltmak için rutin risk minimizasyon önlemlerini içerir. 

 

0173 Çalışması Hakkında 

Çalışma 017, 1-3 anti-epileptik ilaç (AED) ile tedaviye rağmen kontrolsüz fokal epilepsi olan yetişkinlerde (18 ila 70 yaş) ek bir tedavi olarak cenobamate’in güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için çok merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü, doz yanıtı çalışmasıydı.

8 haftalık bir başlangıç döneminin ardından, çalışma katılımcıları 18 hafta boyunca üç doz cenobamate (günde bir kez 100 mg, 200 mg ve 400 mg) veya plasebo (6 haftalık titrasyon aşaması ve 12 haftalık bakım aşaması) ile randomize edildi. Birincil sonuçlar, tüm çalışma boyunca ortalama nöbet azalması yüzdesi ve idame fazı sırasında ≥% 50 yanıt verme oranıdır (nöbetlerde ≥% 50 azalma elde eden hastaların yüzdesi). 017 çalışmasının açık etiketli bir uzantısına kaydolma seçeneği olan hastalar, ek cenobamate’in uzun vadeli klinik etkinliği ve güvenlik profili hakkında ek bilgiler sağlayacaktır.
 

Referanslar

[1] Epilepsy Alliance Europe. Background information.  https://www.epilepsyallianceeurope.org/about/background/ Last

    accessed 03.12.2020.

[2] Chen Z et al. JAMA Neurol. 2018 Mar 1;75(3):279-286.

[3] Krauss GL et al. Safety and efficacy of adjunctive cenobamate (YKP3089) in patients with uncontrolled focal seizures: a  multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, dose-response trial. Lancet Neurol. 2020 Apr;19(4):288-289.

[4] Epilepsy: a public health imperative. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

[5] ILAE/IBE/WHO. Global Campaign Against Epilepsy: Out of the Shadows. 2003.

[6] Kaiser S, et al. Long-term follow-up of topiramate and lamotrigine: a perspective on quality of life.

      Seizure. 2002;11:356–360.

[7] Engel J. Bringing epilepsy out of the shadows. Neurol. 2003;60(9):1412.

[7] Engel J. Approaches to refractory epilepsy. Ann Indian Acad Neurol. 2014;17(Suppl 1):S12–7.

[7] Cenobamate prescribing information. FDA. Last accessed 20 July, 2020.

     https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/212839s000lbl.pdf

[7] Guignet M, Campbell A, White HS, Epilepsia. 2020 Oct 16. doi: 10.1111/epi.16718. Online ahead of print

[8] Engel J. Approaches to refractory epilepsy. Ann Indian Acad Neurol. 2014;17(Suppl 1):S12–7.

[9] Cenobamate prescribing information. FDA. Last accessed 20 July, 2020.

     https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/212839s000lbl.pdf

[10] Guignet M, Campbell A, White HS, Epilepsia. 2020 Oct 16. doi: 10.1111/epi.16718. Online ahead of print

[11] Nakamura M, et al. Eur J Pharmacol 2019;855:175-182.

[12] Sharma R, et al. Eur J Pharmacol 2020;879:173117.

[13] Anderson LL et al., Epilepsia 2014; 55(8):1274-1283.

[14] Piredda SG et al, J Pharmacol Exp Ther. 1985;232(3):741-745.

[15] Stafstrom CE, Epilepsy Curr 2007; 7(1):15-22.

[16] Vreugdenhil M et al., Eur J Neurosci., 2004; 19: 2769-2778.

[17] White HS et al, Epilepsy Res. 1997;28(3):167-79.

[18] Sperling MR, et al. Epilepsia, Feb 2020;61:1099–1108.

[19] Randomized, Double-Blind Study to Evaluate Efficacy and Safety of Cenobamate Adjunctive Therapy in PGTC Seizures

     NCT03678753.