Sürdürülebilirlik

Sustain

Sorumluluğu ciddiye almak

Angelini Pharma'in ilk ve en öncelikli taahhüdü hastalara yardımcı olmaktır. Ancak, bundan çok daha fazlasını da sorumluluğu olarak kabul eder: Mesleki Ahlak Kurallarında geçen paydaşlara yönelik resmi taahhüt doğrultusunda Angelini, Avrupa ve dünya çapında çok çeşitli sosyal girişimlerde bulunmaktadır.

Angelini Pharma, hayırseverlik ve bağış toplama girişimleriyle sosyal alanda kapsamlı faaliyetler gerçekleştirmektedir. Kan, ilaç ve gıda dahil olmak üzere geniş çaplı bağış programları düzenlemiştir.
Eğitim, Angelini'nin son derece aktif olduğu, üniversite öğrencileri ve burs programlarına yönelik eğitimi teşvik ettiği bir başka sektördür.

Kanser hastalarının bakımıyla ilgilenen herkese açık bir yarışma olan İspanya'daki Innovonco projesi bu bağlama yakın tarihten bir örnektir. Katılımcılardan, kanser hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış devam eden veya planlanmış projeleri sunmaları istenmiştir. İlk yapılan yarışma, kazanan her iki projenin 6.000'er Euro hibe almasıyla sonlanmıştır.

Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'deki üniversite öğrencilerine yönelik devam eden bir başka girişim, şu anda onuncusu yapılan Angelini University Awards (AUA)'dır. Bu yarışma, öğrencileri spesifik sağlık projeleri geliştirmeye teşvik etmektedir. Geçmişte kazanan projeler arasında, palyatif tedavi gören hastalara yönelik olan ve sonuçların bir akıllı telefon uygulamasında sunulduğu analitik pedler; sağlık hizmeti kaynaklarının daha iyi yönetimi için bir yazılım platformu ve spor sırasında meydana gelen kas yaralanmaları için en iyi tedaviyi öneren ve bir cep telefonu uygulamasına bağlı bir tıbbi cihaz olan FixURself gibi projeler bulunmaktadır.

Şirket ayrıca, zorluklarla karşılaşan veya zorluklar yüzünden engellenen insanlara yardım eden dernek ve vakıfların sponsorluğunu da üstlenmektedir.

Angelini Pharma, hastaların yaşam kalitesini iyileştirme konusunda son derece kararlıdır ve akıl sağlığı üzerine bir Avrupa girişimi olan Headway'e sponsorluk yapmaktadır. Angelini ve prestijli Think Tank The European House-Ambrosetti arasındaki bir işbirliğinin ürünü olan Headway, çeşitli ülkelerde toplumsal ve sağlık hizmetleri politikaları hakkındaki tartışmaları körükleyerek teşhis, tedavi ve toplumsal iyileşme için yenilikçi yolların benimsenmesini teşvik etmektedir. Nihai amaç, her ülkedeki sosyal ve sağlık bakım sistemlerinin, yeterli ve etkili bakım yolları ve yardımını garanti edebilmesi ve aynı zamanda hastalara daha iyi yaşam kalitesini sunması ve yasal destekli sosyal katılımı teşvik edebilmesi için ruhsal hastalıkların yönetimi ve tedavisine ilişkin günümüz paradigmasını geliştirmektir. Bunun da aileler üzerinde güçlü ve olumlu bir etkisi olması beklenmektedir.

Angelini Pharma, kendilerini hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye derinden adamıştır ve Think Tank The European House - Ambrosetti ile ortaklaşa olarak 2017 yılında tasarlanan ve başlatılan, zihinsel ve nörolojik bozuklukları olan bireylerin yönetiminde çeşitli Avrupa deneyimleri arasında stratejik yansıma, analiz, diyalog ve karşılaştırma için multidisipliner bir platform oluşturma amacı ile şirket Akıl Sağlığı (Akıl Sağlığı ve Epilepsi dahil) konulu bir girişim olan Headway'e sponsorluk yapmaktadır. Avrupa'da Akıl Sağlığı Bozuklukları ve Epilepsi alanında yörüngesini korumak ve zihinsel yükün azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla Hükümetlerin ve Uluslararası Kuruluşların ve bilimsel toplulukların / hasta derneklerinin / savunuculuk gruplarının yanı sıra Avrupa Kurumlarının programları, faaliyetleri ve stratejileri ile süreklilik ve tutarlılık içinde çalışır. Girişim, yalnızca sağlık sektöründe değil, aynı zamanda işyerlerinde, okullarda ve genel olarak toplumda ruhsal bozuklukları ve Epilepsisi olan kişileri önlemek, teşhis etmek, yönetmek ve çözüm bulmak için bilgi ve uzmanlıklarını paylaşmayı amaçlamaktadır.

Çevreye gösterilen özen her zamankinden daha önemli bir hal almıştır ve Angelini'nin bu anlamdaki taahhüdü, tüm üretim tesislerinin UNI EN ISO 14001:2015 sertifikasıyla vurgulanmaktadır. Enerji tüketiminde sürekli iyileştirme sağlayan Enerji Yönetim Ekibi ile temiz enerjiye önemli yatırımlar yapılmıştır. Bu önlemler sayesinde yıllık CO2 emisyonları yılda 650 tondan fazla azaltılmıştır.

Kısa bir süre önce, Angelini'nin Ancona üretim tesisinde son derece gelişmiş bir enerji tasarrufu sistemi devreye sokulmuştur. Bu sistem, iç iklimlendirme için kullanılan suyun soğutma seviyesini azaltmak için dış atmosferdeki uygun koşulları izler ve kullanır. Tasarruflar etkileyici düzeyde gerçekleşmiştir: Yılda 10.000 m3 içilebilir su tasarrufu ve elektrik tüketiminde 830 MWh'den fazla düşüş sağlanmıştır.

Angelini Ambalaj Tasarımı yapısı, "yeşil" inovasyonu ürün koruma ve iyileştirme gereklilikleriyle birleştirerek ambalajın çevresel etkisini azaltmak için 16 yıldır çalışmaktadır. Taşıma lojistiğini optimize etmek için ambalaj ağırlığı ve hacmi düşürülmüş ve bunun sonucunda araç egzozlarından kaynaklanan atmosfer kirliliği azaltılmıştır. Dahası, geri dönüştürülmüş materyeller yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün, Angelini ambalajları en katı uluslararası çevre yönetmelikleriyle uyumludur.