İş Yapma Biçimimiz

Our Way

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Temsilcileri

Salgın, sayısız konuda olduğu gibi, farklı çalışan grupları için cinsiyetlerini, yaş gruplarını veya medeni durumlarını etkileyen farklı zorluklara neden oldu. Hatta toplumun ve işletmelerin hızlı ve daha büyük bir ilerleme kaydetmeye duyduğu ihtiyacı artırdı.

Son iki yılda yaşanan büyük toplumsal değişimlerin ardından, çalışanlarımız sürece kendi katkılarını sunma fırsatını kaçırmayıp uluslararası bir D&I ekibi oluşturarak yeni, aşağıdan yukarıya bir Çeşitlilik ve Kapsayıcılık stratejisini teşvik etme isteklerini dile getirdiler.

Atmamız gereken daha çok adım var ve olmak istediğimiz yere ulaşmak için gelişme göstermeliyiz. Hem çalışanlarımız hem de liderlik ekiplerimiz her gün bu yola kendini adıyorlar.

 

“Çağdaş bir yönetici, her bir çeşitlilikten en iyi katkıyı almak için gerekli olan humusu yaratmalıdır”.

Lorella Ragni, Global R&D PLCM Direktörü 

“İnsanlar arasındaki farklılıklara, birbirimizden nasıl farklı olduğumuza odaklanmak çocukluktan itibaren çok önemlidir. Farklılıkların değerli olduğuna ve bize sadece fırsatlar sunarak insanları daha akıllı kıldığına inanıyorum. Böyle bir algı açısı, aynı zamanda hoşgörü alanı verecek ve herhangi bir ayrımcılığa yer bırakmayacaktır”.

Andrey Kim, CH Pazarlama Müdürü

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, çoğu insanın varsaydığından çok daha geniş anlamlara sahiptir. Bu kavramların her birinde liyakat görmek ve işyerinde bunları geliştirmek adına ortak bir taahhüt oluşturmak istiyorum".

Alla Dolgopolova, Yönetici Asistanı (Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Temsilcisi)