Merkezi Sinir Sistemi

Epilepsy 1030

En yaygın beyin hastalıklarından biri, dünya çapında 70 milyondan fazla insanı etkileyen epilepsidir.

Epilepsinin çok sayıda nörobiyolojik, bilişsel ve psikososyal sonuçları mevcuttur. Bu hastalık dünyanın pek çok yerinde damgalanmaya neden olmaktadır.

Hastaların üçte biri tıbbi tedavilere direnç göstermektedir. Hastalar, devam eden nöbetler nedeniyle, morbidite ve mortalitede artış, istihdam olanaklarında azalma, toplumda damgalanma ve yaşam kalitesinin düşmesi gibi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenle, yeni terapötik seçeneklerin geliştirilmesi güçlü bir biçimde desteklenmelidir.

2021 yılında Angelini Pharma, Arvelle Therapeutics'i satın alarak Merkezi Sinir Sistemi alanındaki konumunu güçlendirmiştir.

Angelini Pharma, yetişkin hastalarda kısmi başlangıçlı nöbetlerin tedavisi ve böylece hastaların normal yaşama bir adım daha yaklaşabilmesi için yeni bir ilaçla nöbet kontrolüne dair üzerine düşeni yerine getirmeye isteklidir.