Taahhüdümüz

Our Commitment

Kapsayıcılık açısından

"Çeşitlilik içinde birliğe ulaşabildiğimiz zaman medeniyetimizin güzelliğini yaşayacak ve testini vereceğiz".

Medeni hakları ve özgürlüğü hayatının misyonu haline getiren bir adam olan Mahatma Gandhi tarafından söylenen bu sözler, toplumumuzda çeşitliliğe değer vermenin ve kapsayıcılığı teşvik etmenin ne anlama geldiğini vurguluyor. Bir yandan, giderek küreselleşen bir uygarlığın güzelliği, herkesin deneyimlerine katkıda bulunarak potansiyellerini ifade edebildiği bir fikir ve kültür dünyasından geçiyor. Öte yandan, sadece kurumların ve vatandaşların değil, aynı zamanda şirketlerin de bu ilkeleri toplumumuz içinde yeniden yaşatması için çağrıda bulunuluyor.

Bugün tam da bu vizyonu ve bu değerleri paylaşarak Angelini Pharma'nın Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Manifestosu'nu sunmaktan onur duyuyoruz.

 

 

Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Manifestosu

Kendimizi olduğumuz gibi değerli hissediyoruz

Angelini Pharma'da, birbirinden farklı kişiliklerden ve kendi yaşam deneyimlerini ve bağlılıklarını işbirliğiyle ortaya koyan insanlardan oluşan bir çalışma alanına sahip olmaktan oldukça fayda elde ediyoruz. Hizmet verdiğimiz hastalar kadar çalışanlarımızı da önemsediğimiz için, Değerlerimiz ve Temel Davranışlarımızla uyumlu olarak, hedeflerimizi hayata geçirebilmek için çeşitliliği teşvik etmenin ve yönetmenin çok önemli olduğunun farkındayız.

Angelini Pharma her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve tüm çalışanların aynı şekilde hoş karşılandıkları ve oldukları gibi kabul edildikleri, dahil edildikleri ve değer verildikleri hissiyle katılımlarının sağlandığı kapsayıcı bir ortamı teşvik etmeyi taahhüt eder.

Bu Manifesto, kapsayıcılık ve çeşitlilik anlamında işyerinde her türlü ayrımcılığı  ortadan kaldırmak ve yaş, engellilik veya sağlık durumu gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere cinsiyet ve cinsel yönelim, medeni durum veya  birliktelik, etnik köken, milliyet veya renk dahil olmak üzere ırk, siyasi görüşler, dini inançlar, kültürel miras, sosyo-ekonomik durum ve diğer kişisel özellikler gibi tüm çeşitlilik ifadelerini içeren ilke ve yönergeleri oluşturmak, uygulamaya koymak ve yaymak için yaklaşımımızı ortaya koymaktadır.

Doğrudan 25 ülkede faaliyette bulunan global bir şirket olarak, bütünlüğümüz, başarımız ve inovasyon kabiliyetimiz, çok kültürlü bir çalışma ortamının çok yönlü yetenekleri ve deneyimleri içinde yaşatmasıyla bağlantılıdır.

Yönetim ekibi ve tüm çalışanlar, farklı becerileri, deneyimleri ve bakış açılarıyla her bir bireyin farklı bir kültür yaratmak için birlikte çalışabileceği kapsayıcı bir ortam yaratmaktan sorumludur. Çeşitlilik, iyi yönetildiğinde  kültürel değişim ve zenginleşme için gerçek bir fırsat haline gelir.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’a (D&I) olan asıl taahhüdümüz, Angelini Pharma'yı daha büyük bir şirket haline getirebilecek yetenekleri kendine çeken ve elinde tutan, Tercih Edilen İşveren (Employer of Choice) olmaktır.

Amacımız, çalışanlarımızın çeşitliliğinden ve tutkusundan yola çıkarak, kişinin profesyonel potansiyeline ulaşması için gerçek katılımı ve eşit fırsatları sunan, teşvik edici bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Farklı bakış açılarını benimsemek ve herkesin katkısından yararlanmak, yalnızca kapsayıcılığın gerçekleşmesine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda Operasyonel Mükemmellikte (Operational Excellence) yüksek  performanslı ve lider bir uluslararası şirket olma amacımızı da besler.

Tüm Angelinersların kendilerini dahil edilmiş hissetmeleri ve inovatif çözümler aracılığıyla ilerlemeye öncülük etmek için, seslerini duyurma ve fikirlerini açıkça paylaşma güveni ve cesaretine sahip olmaları oldukça önemlidir.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık stratejileri, aynı zamanda, günlük iş hayatımızda etik ve sosyal sorumluluk ilkerini benimseyen, Tercih Edilen İş Ortağı (Partner of Choice) olma çabamızın önemli bir parçasıdır.

Kapsayıcı bir organizasyonu teşvik etmek amacıyla Angelini Pharma, şirket  genelinde geçerli olan bu Manifesto'yu benimser ve taahhüd eder.

 

Global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Manifestomuza buradan ulaşabilirsiniz