İş Birliklerimiz

Our Collabs

Kapsayıcılık ve inovasyonla ilgili bir Avrupa dergisi olan DiverCity, Valentina Dolciotti ve Tiziano Colombi'nin fikirleriyle Mart 2018'de başlayan ve üç ayda bir çıkan bir dergidir. Kurucuların amacı; kapsayıcılık konusuyla ilgili tüm fikirleri, tutkuları, projeleri, girişimleri ve görüşleri tek bir dergide toplamak, sadece revaçta olan veya konuşulması en “rahat” olanlardan değil her türlü çeşitlilikten (ulvi amaç) bahsetmek ve bunu yönetimleri, dernekleri, organizasyonları, mercileri ve şirketleri sürece dahil ederek ve onlara söz vererek yapmaktır.

Angelini Pharma olarak, bizim için çoğulluğun bir topluluğun kültürel zenginliğinin anahtarı olduğunu açıklayarak ve heyecan verici Shadow Board deneyimimizi paylaşarak DiverCity'ye gururla katkıda bulunduk.

Fondazione ONDA, “Bollini Rosa” ödüllü hastanelerden oluşan geniş çaplı bir ağ kapsamında iş birliği yapan ve kadın sağlığına özel önem veren akredite bir kuruluş olan İtalya Ulusal Kadın ve Cinsiyet Sağlığı Gözlemevidir. Çalışmaları, tümü projelerinde yer alan geniş çaplı bir bilimsel topluluklar, hasta dernekleri ve medya ağı kapsamında gerçekleşmektedir.

Mart 2021'de Angelini Pharma, çalışan sağlığının korunması kapsamında öne çıkan veya bu anlamda erdemli bir süreç başlatan 21 İtalyan şirketinden oluşan bir ağın parçası olarak Sağlık Dostu Şirket ödülünü aldı.

Sağlık Dostu Şirket; kadınların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını önemsediğini ve kadın sağlığı, birincil korunma ve ruh sağlığı konularında bilgi ve farkındalık sürecinde onları desteklemeye istekli olduğunu gösteren şirketlere iki yılda bir tanınma fırsatı sunan bir girişimdir.

ValoreD, şirketlerde ve ülkede büyüme sağlamak adına cinsiyet dengesini ve kapsayıcı bir kültürü destekleyen ilk kurumsal dernektir. 2009 yılında on iki saygın şirketten on iki yönetici tarafından kurulan derneğin bugün İtalya'da 2 milyondan fazla çalışanı olan 270 üye şirketi bulunuyor. Valore D'nin entegre yaklaşımı, işletmelere etkili araçlar sağlaması ve şirketler ve kurumlar arasında diyalog kurabilmesi açısından kazanç sağlayan bir yaklaşımdır. 

Angelini Pharma; toplantılar ve eğitim yolları, şirketler arası mentorluk programları ve en iyi uygulama paylaşım atölyeleri dahil olmak üzere çoklu girişimlerinden yararlanmak, şirketi çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında yetkili bir fikir sahibi olarak konumlandırmak ve Finansal Olmayan Bilgilere ilişkin yeni mevzuat çerçevesinde belirlenen çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili kilit performans göstergelerini izlemek için ValoreD ağının bir parçası olmaya karar vermiştir.