Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Diversity 1030

Angelini Pharma'da çalışanlarımızın benzersizliğinden, birlikte çalışma isteklerinden, yaşam deneyimlerini ve hedeflerini paylaşma konusundaki istekliliklerinden büyük ölçüde yararlanıyoruz. Çalışanlarımızı hastalarımız kadar önemsediğimiz için amacımız, eşit fırsatlarla gerçek katılımı garanti eden ve insanların profesyonel potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayan güçlendirici bir iş yeri yaratmaktır.

Angelini Pharma, her türlü ayrımcılığı reddeder ve herkesin kendilerini olduğu gibi kabul edildiğini, dahil edildiğini ve değer verildiğini hissettiği kapsayıcı bir ortamı teşvik etmeyi taahhüt eder.