Angelini Pharma, 2022'de Avrupa'nın En İyi İşvereni olmaya devam ediyor

AP Site22 1030X302 Topemployer
  • Published: 20 Oca 2022

Angelini Pharma, üst üste üçüncü yıl Avrupa'da En İyi İşveren olarak kabul edildi. Sertifikaya daha önce hak kazanan Angelini Pharma ülkerinden İtalya, Rusya, İspanya, Portekiz, Polonya ve Türkiye’ye, bu yıl ilk kez Almanya ve Romanya’da eklendi.

Top Employers Enstitüsü tarafından verilen bu sertifika, başvuru yapanların arasından İnsan Kaynakları uygulamalarında çalışanlarının gelişimi ve refahı için teşvikler oluşturan ve en iyi çalışma koşullarını garanti eden tüm şirketlere verilmektedir.

Angelini Pharma'nın Yetenek, Gelişim ve İnsan İlişkileri Müdürü Eleonora Perticarà ile bu önemli sertifika ve sürecin arka planı ile ilgili konuştuk.

 

Bir şirket En İyi İşveren sertifikasını nasıl alır?

Sertifikanın verilme süreci, Top Employers tarafından denetlenen İK süreçlerinin titiz bir analizini içeren uzun ve karmaşık bir süreçtir.

Sertifikasyon sürecinde burada belirttiğimiz alanların hepsi analiz edilir: Steer (Yönetim), İş, İnsanlar ve Liderlik stratejisi ile ilgili her uygulama; Shape (Biçim), işyerindeki organizasyonu, dijital İK ve çevreyi içerir; Attract (Çekme), Develop (Geliştirme) ve Engage (Bağlamak), işe alım ve işe yerleştirme ile başlayan, ardından performans, gelişim ve eğitim ile ücretlendirme, refah ve bağlılık gibi konuları da içeren şirket içindeki çalışan yolculuğunu ifade eder; ve son olarak, Unite (Birlike Olmak), şirketin kültür ve değer sistemi ile çeşitlilik ve kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarını içerir.

Sonra nasıl devam ediyor?

Analiz ve doğrulamadan sonra, sadece sertifikayı alıp almadığımızla ilgili değil, aynı zamanda güçlü yönlerimiz ve geliştirebileceğimiz süreçler hakkında da geri bildirim alıyoruz. Sertifikasyonun ardından verimlilik ve yenilik üzerinde çalışmak için 12 ayımız var.

Genel süreç, İK süreçlerini iyileştirmek ve performansımızı aynı sektördeki diğer En İyi İşveren şirketlerle karşılaştırmak için mükemmel bir fırsat.

Bu yılki sonuçlar nasıldı? Ve en iyi alanlar nelerdi?

Bu yıl elde ettiğimiz sonuçlardan son derece gurur duyuyoruz: 6 sürecin 5'inde karşılaştırma gruplarının üzerinde puan aldık. En iyi alanlarımız Strategy (Strateji) ve Shape (Biçim) ile Attract (Kendine Çek), Development (Geliştir) ve Engagement (Bağla)’dır. Tabii bu durum geçtiğimiz sene büyük bir emekle hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde mümkün oldu.  Projelerimizden bahsederken, öğrenme çevikliğini araştırmak ve derecelendirmek için yaptığımız yetenek taramasını ve fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmek için yıl içinde yaptığımız çeşitli programları örnek olarak verebiliriz.

Unite (Birleştir) alanı, geçen senenin üzerinde olmasına rağmen, performansımızın daha zayıf olduğu bir alan olarak karşımıza çıktı. Bu alana da önemli ölçüde yatırım yapmaya başladık, çeşitlilik & kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik için projeler hazırlıyoruz ve bu yıl bu projeler taahhüdümüzün odak noktası olacak.  

Üst üste üçüncü yılında bu başarıdan sizi en çok gururlandıran şey nedir?

Bizi en çok gururlandıran şey, bu sertifikasyonun Angelini Pharma'daki İK stratejimizin geçerliliğini ve gücünü, Tercih Edilen İşveren olma yönünde onaylamasıdır. Büyümede kilit strateji olarak insanı ilk sıraya koyan bir şirket olduğumuzu ve bunun şirket dışında da kabul görmesinin bizleri gururlandırdığını bir kez daha yaşadık. 

Bu zorlu pandemi yıllarında çalışanları motive etmek ve bağlılıklarını sağlamak için herhangi bir özel girişimi teşvik ettiniz mi?

Çalışanlarımızı motive etmek ve onların katılımını sağlamak için teşvik ettiğimiz pek çok girişim oldu. Yaptığımız birkaç kurum içi ankete dayanarak en önemlisi aksiyonun, şirketin geleceğini ana hatlarıyla belirlemek ve eylem planlarının oluşturulmasına tüm Angeliners’lıları dahil etmek olduğunu gördük. Çalışanlarımızı en iyiyi ortaya koymaları için teşvik ederken liyakat, kapsayıcılık ve tutkuya dayalı bir kültürü oluşturmaya özen gösterdik.