Liderlik Ekibi

 1. Sinem Dilmen

  İnsan Kaynakları Direktörü

  Human Resources Head

 2. Cem Öztürk

  Tüketici Sağlığı İş Birimi Direktörü

  Consumer Healthcare BU Head

 3. İlker Örsal

  Medikal ve Farmakovijilans Direktörü

  Medical & Pharmacovigilance Head

 4. Mehmet Aydoğan

  Ruhsatlandırma, Kalite ve Pazar Erişim Direktörü

  Regulatory, Quality & Market Access Head