Ancona

Veduta Aerea Aerial View

Ancona tesisi

 

Adriyatik Denizi'ndeki en önemli limanlardan birine yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Ancona tesisi, 67 ülkeye ihraç edilen özel tıbbi ürünler üretmektedir.

Bu tesiste, AB-GMP onayı alınmış olup hormonlar ve ayrıca beta-laktam olmayan ve sefalosporin olmayan antibiyotikler gibi belirli yüksek aktiviteli farmasötik ürünler de üretebilmektedir.  Sağlık Bakanlığı, tıbbi ve cerrahi malzemelerin üretimine ve ayrıca ilaçların üretiminde narkotik ve psikotropik maddelerin kullanımına da izin vermiştir. Bu tesiste tıbbi cihazlar da üretilebilmektedir.
Tesisin ana faaliyeti katı maddelerin üretimidir ancak steril olmayan sıvılar ve yarı katı maddeler de tesisin işlevinde önemli bir yere sahiptir. Özel bir birim, üçüncü taraflar için dahi klinik araştırmalarda kullanılmak üzere küçük seriler halinde ilaç üretimi yapmaktadır.

Bu tesis Münih'teki TÜV SÜD'den bir dizi sertifika almıştır: Kalite Sistemlerine yönelik UNI EN ISO 9001:2015 sertifikası, Kalite Yönetim Sistemine Yönelik UNI EN ISO 13485:2016 sertifikası, Çevreye Yönelik UNI EN ISO 14001:2015 sertifikası ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik BS OHSAS 18001:2007 ve ISO 45001:2018 sertifikaları.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğe yönelik pek çok girişimin bir parçası olarak tesiste ileri düzeyde bir enerji tasarrufu projesi hayata geçirildi. Bu ödüllü sistem, GMP parametrelerini korurken enerji tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır. İç iklimi kontrol etmek ve klima santrallerinin çalışma ayar noktalarını uyarlamak için kullanılan soğutulmuş suyun sıcaklığını artırmak için uygun dış iklim koşullarından yararlanır. Elektrik tüketimini yılda yaklaşık 1.700 MWh azaltacak ve kamu hizmetlerinden evsel kullanım için sağlanan yaklaşık 25.000 m3 su (içilebilir su) ve yaklaşık 900.000 Smc/yıl metan tasarrufu sağlayacaktır. Isı eşanjörlerinin çalışma mantıklarının verimliliğinin artırılması ve sistemin su akış oranlarını termal ihtiyaçlara göre daha iyi yönlendirebilmesini sağlayarak, ısı geri kazanımındaki bir artışla yaklaşık 190.000 Smc/yıl daha fazla metan tasarrufu sağlanması öngörülmektedir.

177.000 m2'lik toplam yüzey alanının 15.000 m2'den fazlası üretime, 660 m2'si deneysel ilaç üretimine, 3.500 m2'si laboratuvarlara, 5.000 m2'si hammadde ve ambalaj depolamaya, 21.700 m2'si dağıtım deposuna ve 22.000 m2'si ofis alanına ve sistemlerine ayrılmıştır.