Projelerimiz

Progetti S
  1. Published: 16 Ara 2021

    Psikiyatri İnovasyon Zirvesi

    Ruh sağlığı hizmetlerine yönelik talep arttıkça, dijital teknolojilerin kullanılabilirliği de artacaktır. Ancak bu teknolojilerin kaç tanesi eğitimli psikiyatristler tarafından uygun şekilde araştırılmış ve doğrulanmıştır?

  2. Published: 14 Ara 2021

    Headway 2023

    Ruh sağlığı sorunlarının küresel yükü artıyor. Yalnızca Avrupa'da, çeşitli ruhsal bozukluklar her yıl toplam nüfusun yaklaşık %40'ını etkileyerek erken ölümlere yol açıyor ve hem hastaların hem de ailelerinin yaşayışını ve yaşam kalitesini etkiliyor.