Araştırma ve Geliştirme

Partner 2

Araştırma Merkezleri & Akademik Merkezler, Bilim Toplulukları ve Dernekleri ile nasıl işbirliği yapıyoruz?


Karmaşıklık, uzun geliştirme süreleri, yüksek riskler ve maliyetler, tek başına bir şirketin yenilikçi ilaçlar geliştirmede başarıya ulaşmasını zorlaştırır. Bu nedenle Angelini Ar-Ge, bilgi alışverişinde bulunmak, laboratuvarları paylaşmak ve en iyi uygulamaları tanımlamak için üniversiteler ve yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar ve ortaklıklar kurar.
İşbirliği, bilim adamları ve teknisyenlerin çeşitli şekillerde ve farklı seviyelerde (bilimsel temas, araştırma işbirliği, hizmet anlaşmaları, ortak laboratuvarlar, danışmanlık) etkileşimde bulunduğu kompleks Ar-Ge bilimsel ağının önemli bir parçasıdır. Angelini, yenilikleri desteklemek için hem ulusal hem de uluslararası olarak Hastaneler, Araştırma Merkezleri, İlaç Biyoteknolojisi ve CRO'lar (Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları) ile işbirliği yapan, bu ağdaki kilit bir aktördür.

Angelini işbirliğinden bazı önemli noktalar:

Cenova Üniversitesi

Angelini araştırmasının önemli bir odak noktası, yeni ağrı kesici bileşiklerin tanımlanmasıdır. Sinerjik etkileri olduğu bilinen iki ilacın yenilikçi bir kombinasyonunu incelemekte ve ilgili moleküler mekanizmaları anlamak için Cenova Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile birlikte çalışmaktadır. Araştırma, spinal nöronlar üzerindeki spesifik reseptörlerin olası karşılıklı etkileşimini değerlendirmekte ve ağrı kesici etkilere aracılık eden nörotransmiter yolunu belirlemeye çalışmaktadır. Sonuç, bu tedaviye en iyi yanıt veren ağrı türlerini belirlemelidir.

Cagliari Üniversitesi

Bir üniversite araştırma grubu, on yıldır bakteriyel dirençle ile ilgili proteinleri inceliyor. Angelini, özellikle bakterilerin antibiyotikleri dışarı atarak yendiği akış sistemleri olgusu üzerinde olmak üzere molekül-hedef etkileşimlerinin hesaplamalı çalışmalarında grupla işbirliği yapmıştır. Amaç, bakteriler tarafından tanınmalarını önlemek için bu antibiyotikleri değiştirmektir.

Napoli Federico II Üniversitesi, Salento Üniversitesi

Angelini, MIUR (İtalya Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı) tarafından finanse edilen yenilikçi doktora kursunun bir parçası olarak endüstri odaklı eğitimleri için Napoli Federico II Üniversitesi ve Salento Üniversitesi'nden iki doktora öğrencisine ev sahipliği yapacak. Avrupa Sosyal Fonu tarafından ortaklaşa desteklenen doktora kursları, İtalyan doktora kurslarının endüstriyel bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

EMOTION

Angelini, Avrupa Komisyonu (www.emotion-master.eu/) tarafından finanse edilen iki yıllık bir Yüksek Lisans programı olan “Translasyonel Kozmetik ve Dermatolojik Bilimler Avrupa Masterı”nın (EMOTION) bağlı ortağıdır. EMOTION, geleceğin bilim insanlarını ve profesyonellerini dermokozmetik ve dermatolojik tedaviler konusunda eğitmeyi ve onları Ar-Ge'de çalışacak şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır.

Istituto Italiano di Tecnologia (İtalyan Teknoloji Enstitüsü) (Cenova)

Angelini ve İtalyan Teknoloji Enstitüsü arasındaki işbirliği, yeni merkezi sinir sistemi ilaçlarına odaklanmaktadır. Yenilikçi merkezi sinir sistemi biyolojik hedeflerinin geçerliliğinin onaylanması, Fragile X sendromu gibi nadir hastalıklar için yeni tedavilerin araştırılmasına önayak olmuştur. Angelini, yenilikçi moleküller tasarlayıp sentezlemiş ve proje şu anda İTE'nin gelişmiş farmakolojik deney teknolojilerinden faydalanarak öncü optimizasyon aşamasına gelmiştir. Bu çalışmalar, duygudurum bozuklukları gibi diğer merkezi sinir sistemi sorunlarında kullanım için moleküllerin tanımlanmasının önünü açabilir.
Angelini ve İTE de ilk kez bir molekül ile hedefi arasındaki kompleks bağın nasıl oluştuğunu belirlemeye çalışmaktadır.

King's College Londra

Angelini, davranışsal ve moleküler yönleri entegre eden gelişmiş modellerde mevcut iki ilacın yenilikçi bir kombinasyonunun analjezik etkinliğini doğrulamak için King's College ile birlikte çalışıyor. Bu yaklaşım, Angelini'nin araştırmasının sonuçları için uluslararası geçerlilik sunacak ve aynı zamanda Angelini'nin temel ilgi alanlarındaki yeni projeler için faydalı olabilecek yenilikçi bilimsel araştırmalara ve sonuçlara erişmesini sağlayacaktır.

Siena Hastanesi

Angelini, çabuk salımlı lityum tedavisine karşı zayıf toleranslı bipolar hastalarda yeni bir uzatılmış salımlı lityum sülfat formülünün tolere edilebilirliği ve etkinliğine ilişkin bir faz IV çalışmasında İtalya'nın önde gelen psikiyatri merkezleriyle işbirliği yapmaktadır.

ECNP (Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji)

Angelini, yenilikçi metodolojiler ve tedaviler geliştirmek ve sunmak için merkezi sinir sistemi bozuklukları alanında önde gelen araştırma ağları ve çalışma gruplarıyla yakın işbirliği içindedir. Bu ağlar ECNP ve ECNP çocuk ve ergen psikiyatrisini içerir.

CVBF Birliği

Angelini, nörogelişimsel bozuklukları olan çocuklarda ve ergenlerde insomni tedavisi için trazodon'un klinik gelişimi konusunda CVBF Birliği ile işbirliği yapmaktadır. Pediatrik Araştırma Planı (PIP) EMA tarafından onaylanmıştır ve bu plan son derece önemli ancak şu ana dek karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı karşılama imkanını sunmalıdır.